מדיניות פרטיות

1. כללי

מדיניות פרטיות זו נועדה בכדי להסביר לך מה המידע העשוי להיאסף במהלך גלישה באתר "איי.די.אם מרכזי תעשיות בע"מ" ("האתר"), ומה השימושים שאנו עשויים לעשות בו. 

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, וכל האמור בה בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשתמע. 

2. המידע שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר

המידע שאליו מתייחסת מדיניות פרטיות זו נחלק לשני סוגים: "מידע אישי" שהינו מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך כיחיד, ומידע שאינו מאפשר לזהות אותך כיחיד, שהינו מידע שאינו "מזהה" או שאינו "אישי".

ככלל, ניתן לגלוש באתר מבלי לספק לנו "מידע אישי" כלשהו. ה"מידע האישי" שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר הוא מידע שתמסור לנו (כגון שמך וכתובת המייל שלך) במקרה שתפנה אלינו באמצעות האתר. 

מלבד מידע שתמסור לנו במהלך פניה אלינו כאמור, אנו עשויים לאסוף מידע אנליטי סטטיסטי ואנונימי, שאינו "מזהה" ואינו "אישי", על אופן השימוש בשירות שלנו (כגון, דפים שבהם ביקרת, קישורים שעליהם לחצת ועוד), מידע על אופן ההתחברות לאתר (כגון, מיקום גיאוגרפי, כתובת IP, סוג הדפדפן, העדפת שפה, דפי נחיתה ועוד), מידע על סוג מכשיר הקצה, וכדומה.  אנו עשויים לאסוף מידע טכני כאמור בעצמנו או באמצעות שירותים שותפים של צדדים שלישים (כגון Google Analytics) או באמצעות אמצעי ניטור.

3. השימושים במידע שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר

ה"מידע אישי" שתמסור לנו במסגרת פנייה אלינו באמצעות האתר ישמש אך ורק בכדי לתת מענה לפנייה שלך, ולא יימסר על ידינו לכל צד שלישי. 

מידע אנליטי וסטטיסטי אנונימי שאנו עשויים לאסוף במהלך שימוש באתר עשוי לשמש למטרות הבאות: ניהול האתר והעסק שלנו; התאמה האישית של האתר עבורך; משלוח מענה אליך במקרה שתפנה אלינו באמצעות האתר; שמירה על בטחון האתר ומניעת הונאה; וניטור פעולת האתר.

4. הגבלת החשיפה של צדדים שלישים למידע

אנו נגביל את החשיפה לכל סוגי המידע שעשויים להיאסף על ידינו או להימסר על ידינו אך ורק לאותם עובדים, מנהלים, נותני שירותים וקבלנים, וזאת במידה מוגבלת וסבירה ואך ורק ככל שהדבר דרוש לצורך תחזוקה של האתר, ניטור פעולת האתר, שמירה על בטחון האתר, מניעת הונאה ושאר המטרות האחרות המצוינות במדיניות זו. 

יצוין כי בהתאם לחוק מידע עשוי להידרש מכל גורם על פי צו או הוראה של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת אחרת,  על פי הוראות דין או על מנת לבסס, להפעיל, או להגנה על זכויות משפטיות. 

5. השימוש בקבצי עוגיות ואמצעי ניטור אחרים

על מנת לספק חוויה איכותית למשתמשים שלנו, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות האוספות באופן אוטומטי מידע טכני מסוים מהדפדפן או המכשיר שלך כשאתה משתמש באתר או מתקשר אתנו בדרך אחרת. מידע זה נאסף בדרך כלל באמצעות אמצעי ניטור, כגון עוגיות (cookies) ומשואות רשת (web beacons). 

הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות ואמצעי ניטור אחרים בהתאם לתנאים של מדיניות זו במהלך הביקור הראשון שלך באתר, מהווה הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בכל ביקור נוסף באתר והתחברות נוספת לתוכנה.

מרבית הדפדפנים מוגדרים בתחילה לקבל קבצי Cookie, אך באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בכדי למחוק עוגיות שנאספו, להשבית שליחה של קבצי עוגיות או לקבל ממך אישור בכל פעם שקובץ cookie נשלח. עם זאת, במקרה שתבצע פעולות אלו ייתכן שתכונות ושירותים מסוימים לא יתפקדו כראוי. בחלק העזרה בדפדפן שלך תוכל לקבל מידע נוסף על מחיקה של קבצי ניטור מסוגים שונים ושינוי הגדרות הדפדפן ביחס לאמצעים אלו.

6. הגישה שלנו לאבטחת מידע

אנו רואים חשיבות רבה באבטחת מידע אישי. בכדי להגן על פרטיות המשתמשים, אנו נוקטים צעדים סבירים כדי לאמת את זהותך לפני שאנו מעניקים לך גישה לחשבון שלך באמצעות האתר. לדוגמה, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע אישי מסוים וליצור סיסמה בכדי לאשר את זהותך ולאפשר לך לגשת לאיזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו מתוך האתר. עליך לשמור פרטים אלו בסוד, ליצור סיסמה חזקה ולהחליף אותה בתדירות מתאימה בכדי להבטיח את אבטחת המידע שלך.

בכדי להגן על המידע האישי, אנו עושים מאמצים מסחריים סבירים, לרבות שימוש באמצעי הגנה פיזיים, ניהוליים וטכנולוגיים מקובלים. יחד עם זאת, בעצם השימוש באתר אתה מאשר כי ידוע לך שאין אמצעי הגנה מושלמים ושאין כל ערובה לכך שלא ניתן יהיה לגשת למידע כזה, לחשוף אותו, לשנות אותו וכדומה, למרות אותם אמצעי הגנה. ראה לענין זה גם את תנאי השימוש באתר.

7. משתמשים בינלאומיים

האתר מיועד לשימוש של אזרחים ותושבים של מדינת ישראל בלבד וכפוף לדין הישראלי בלבד. 

8. קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישים 

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר או מי מטעמה. השימוש באתרים ושירותים של צדדים שלישים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם אתרים ושירותים, ועל כן עליך לעיין בהם לפני השימוש בהם.

9. שינויים במדיניות פרטיות זו

בעלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. בעלת האתר תודיע למשתמשים על כל שינוי במדיניות הפרטיות שלה על ידי פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת עם תאריך עדכון מעודכן באתר. המשך השימוש באתר לאחר המועד הקובע של עדכון כזה יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

10. יצירת קשר עם בעלת האתר

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת: איי.די.אם מרכזי תעשיות בע"מ, רחוב בגין 5 בית דגן; או בפקס': 039775080 או בדוא"ל: chen.cohen@adm.com

עודכן ביום 30.6.2020

השאירו פרטים כדי שישלח אליכם המידע המבוקש

"*" אינדוקטור שדות חובה

שם מלא*
דילוג לתוכן