דף הסבר " פולפת סלק סוכר"

פולפה סלק סוכר היא תוצר לוואי של ייצור סוכר מאשרושי סלק הסוכר.
לעתים, וכשמכניסים מולסה בשלבים שלפני יבוש החומר, מקבלים מוצר בשם פולפה סלק
ממולסת.
פולפה סלק מופיעה הן כחומר גרוס והן בתצורה מכופתת, לרוב בצורה זו בגלל שיקולי
תובלה של חומר בעל משקל נפחי נמוך.
זהו מוצר לוואי שהמאפיינים שלו הם, בדומה לקליפות סויה, דופן תא (NDF )גבוה ובעל
נעכלות גבוהה, תכונה שמסייעת באיזון רמת העמילן במנות עתירות גרעיני דגניים ומעוט
מזון גס.
עבודות שנעשו בעולם ובארץ הראו שהחלפה של 15 עד 20 אחוזים של הגרעינים
העמילניים במנה באמצעות חומרים בעלי דופן תא נעכל, שומרת על רמת הייצור תוך כדי
שיפור רמת המוצקים בחלב. הן במנות לחולבות והן במנות פיטום, איזון רמת העמילן
משפרת את נעכלות המנה כולה.
הערכים האופייניים של החומר הם )בחומר היבש(: מקור: Feedstuffs – 2020 .
9.7% :חלבון
0.6% :שומן
54% :NDF
30% :ADF
4.4%:אפר
0.69% :סידן
0.1% :זרחן
0.2% :אשלגן
0.27% :מגנזיום
אנרגיה נטו לחלב: 78.1 מק"ל/ק"ג
אנ.מטבולית לפיטום: 803.2 מק"ל/ק"ג
מומלץ לשלב במנות לחולבות ולפיטום עד לרמות של 2 ק"ג במנת התכנון.
לנוכח האירועים הדרמטיים המתרחשים באזור הים השחור, מקור אספקה משמעותי של
גרעינים, כוספות ושמנים, והשפעתם על רצף האספקה ומחירם של המזונות בשוק העולמי,
חברת ADM שוקדת על השגת חומרים שיבטיחו את שמירת רמת הייצור ואיכותו במשקי
בעלי החיים בישראל.
אשמח לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה בדבר השימוש בפולפה סלק סוכר בהזנה.
Shimon.ofir@adm.com , 054-4637064 -אופיר ש

דילוג לתוכן